Profesionalno-interesne radne grupe

Grupa za obrazovanje

Kratkoročni ciljevi

 1. Osnažiti članice udruženja kroz međusobnu edukaciju
 2. Realizirati projekte koji će pomoći nastavnicima i učenicima
 3. Osnažiti odgojne kapacitete roditelja
 4. Jačati autonomiju nastavnika
 5. Razvijati svijest o značaju rada psihologa u školskim ustanovama
 6. Jačati digitalne kompetencije nastavnika
 7. Promovisati značaj cjeloživotnog učenja
 8. Razvijati svijest o značaju kvalitetnog obrazovanja

Dugoročni ciljevi

 1. Vršiti detekciju nedostataka u pravnim aktima kojima je regulisan obrazovni sistem i rad na izmjenama istih
 2. Analizirati potrebe učenika
 3. Analizirati potrebe nastavnika
 4. Analizirati uspješne obrazovne sisteme izvan BiH
 5. Pronaći moguća rješenja postojećih problema u našem obrazovnom sistemu
 6. Zalagati se za jedinstven obrazovni sistem na cijeloj teritoriji BiH

Grupa za progres u oblasti kulture, umjetnosti i kreativnog razvoja

Ciljevi

 • Razvojati i promovisati kulturu, umjetnosti, odgoj i obrazovanje kroz unapređenje umjetničkog stvaralaštva i kreativnog razvoja u Bosni i Hercegovini.
 • Promovisati univerzalne ljudske vrijednosti, prava na kreativne, neformalne i aktivne načine učenja i izražavanja, te poticati dostupnost kulture i umjetničkog stvaralaštva svim slojevima društva, sa posebnim osvrtom na djecu, mlade, osobe sa invaliditetom, marginalizovane i ranjive grupe.
 • Podizati svijest javnosti o značaju upoznavanja i razumijevanja različitih kultura i tradicija, učenja materije i tehnika iz oblasti umjetničkog stvaralaštva (plesno scenska, instrumentalna, vokalna, dramska, likovna, arhitektonska, literarna).
 • Poticati na međukulturalni dijalog kroz saradnju u navedenim sferama.
 • Doprinositi stvaranju boljih uslova za mlade u oblasti obrazovanja, kulture, umjetnosti i društvenog djelovanja.
 • Razvijati i promovisati cjeloživotno učenje.
 • Doprinositi razvoju pozorišne publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada sa različitim dobnim skupinama, unapređenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na djecu, mlade, osobe sa invaliditetom, marginalizovane i ranjive grupe.
 • Aktivno uključivati djecu i mlade u kulturno-umjetničke i obrazovne projekte i programe od značaja za državu.
 • Inicirati, implementirati i promovisati projekte i istraživanja u oblasti izvedbenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti, audiovizuelnih umjetnosti, kulture i obrazovanja.
 • Inicirati, implementirati i promovisati projekte i istraživanja u svrhu zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 • Inicirati, implementirati i promovisati projekte u oblasti odgoja i obrazovanja u svrhu zaštite i promocije historijsko-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.
 • Pripremati i realizovati vlastite produkcije u oblasti pozorišne umjetnosti.
 • Pripremati i realizovati vlastite produkcije, radionica, okruglih stolova sa ciljem promocije i razvoja u polju vizuelne i audiovizuelnih umjetnosti.
 • Organizovati i realizovati radionice u oblasti pozorišne umjetnosti za zainteresovane polaznike predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske i odrasle dobi.
 • Organizovati kampove sa ciljem upoznavanja djece i odraslih sa pozorišnom umjetnošću, za polaznice/ke predškolske, osnovnoškolske, srednjoškolske i odrasle dobi sa posebnim osvrtom na manjine i marginalizirane skupine.
 • Organizovati gostovanja kulturno – umjetničkih programa iz vlastite produkcije u svrhu promovisanja programskih ciljeva Udruženja, unutar granica BiH i šire.
 • Prikupljati statističke podatake i pravljenje baze podataka sa ciljem tačnog informisanja javnosti u BiH o ulaganju države BiH u kulturu u posljednjih 20 godina u svrhu praćenja progresa svih grana iz oblasti kulture i tretmana radnika zaposlenih u ovoj oblasti.
 • Izraditi prijedloge i inicijative u svrhu poboljšanja statusa umjetnika i radnika u oblasti kulture.
 • Preko projektnih aktivnosti uvezivati građane/ke BiH u dijaspori sa građanima/kama u BiH i državom BiH, kako bi im se omogućilo djelovanje u kultruno–umjetničkim projektima, sa ciljem razmjene iskustava u oblasti svih umjetnosti i očuvanja kulturnog identiteta naše zemlje i naših ljudi kako u BiH, tako i van njenih granica.
 • Sarađivati na zajedničkim projektima sa ostalim stručnim grupama unutar Udruženja, u cilju realizacije ciljeva Udruženja.

Grupa za pravnu i humanitarnu pomoć

Ciljevi

 • Pravna pomoć ženama žrtvama mobinga i drugih vrsta diskriminacije.
 • Pravna pomoć samohranim majkama (roditeljima), trudnicama i porodiljama.
 • Pravna pomoć GRACIJAMA koje su izgubile člana porodice ili druge drage osobe u nekom od oblika krivičnog djela, a izvršioci nisu adekvatno sankcionisani.
 • Organizovati pozive za humanitarnu pomoć ranjivim kategorijama i predlaganje humanitarnih akcija.
 • Davati prijedloge za izmjene Zakona o bezbjednosti u saobraćaju sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća i tragedija uzrokovanih nemarom, vožnjom pod dejstvom alkohola i drugim uticajima na sigurnost na cesti.
 • Doprinijeti izmjenama Zakona o nasilju u porodici u smjeru sankcionisanju roditelja sa ciljem smanjenja nasilja nad djecom, vršnjačkog nasilja itd.
 • Pružiti pomoć ženama žrtvama nasilja (psihičko, fizičko, seksualno).

Grupa za međureligijsko djelovanje

Ciljevi

 • Razvijati toleranciju prema drugom i drugačijem i prihvatanje različitosti u vjeri.
 • Izgradnja mira i povjerenja jednih u druge.
 • Organizovati edukacija, radionica i okruglih stolova na temu međureligiskog djelovanja i pomirenja.
 • Organizovati posjete različitim religijskim institucijama sa ciljem upoznavanja.
 • Organizovati događaje za međureligijski dijalog kroz sa ciljem postizanja uvažavanja različitosti kao i uvažavanja vjerskih i duhovnih tradicija.
 • Kroz međureligijski dijalog mladih raditi na pomirenju i uvažavanju različitosti među mladima u BiH.
 • Organizovati međureligijske dečije koncerte i koncerte horova duhovne muzike.

Grupa za ranjivu kategoriju

Obzirom na problematiku kojom se bavi ova grupa, njenu različitost i obimnost, odlučile smo formirati podgrupe i to:

 • GRUPA MAJKI DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • GRUPA MAJKi KOJE SU IZGUBILE DJECU
 • GRUPA OSOBA KOJE SU IZGUBILE VOLJENU OSOBU/supruga, roditelja/
 • GRUPA ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE SILOVANJE
 • GRUPA SAMOHRANIH MAJKI
 • GRUPA ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI
 • GRUPA KOJU ČINE USAMLJENE OSOBE

Jedan od problema djece sa poteškoćama u razvoju jeste segregacijski odnos društvene zajednice prema njima. Odnos države prema ovoj ranjivoj kategoriji je u potpunosti pasivan, u političkom, ekonomsko, socijalnom i svakom drugom vidu. Predrasude su još jedan problem ove kategorije. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju se svakodnevno suočavaju sa nizom problema kada je u pitanju obrazovanje njihove djece kao i zadovoljavanje drugih primarnih potreba. Majke su preopterećene obavezama i umorne, jer država prema njima nema sluha. Zajednica, najčešće, ne želi prihvatiti odgovornost i obavezu, iako ova kategorija nisu samo briga roditelja, a često samo majki, nego svih nas. Djeca sa poteškoćama u razvoju su dio naše zajednice i kao takve ih treba posmatrati.
Kada su u pitanju majke koje su izgubile djecu, one su u potpunosti zanemarene. Sama činjenica da proces žalovanja traje 3-10 godina, pa i duže, što je prilično dug period, dovoljan je razlog da zajednica vrlo ozbiljno prihvati obavezu prema ovoj kategoriji i pronađe adekvatan način pomoći i podrške ovoj kategoriji. Nebriga najbližih i društvene zajednice, pojedince iz ove kategorije u određenim slučajevima dovede do suicida, depresije, alkoholizma. Mentalno zdrave osobe ove kategorije umjesto kod psihologa često završe kod u psihijatrijskim ustanovama.
Samohrane majke čiji je zadatak odgajati djecu same imaju financijski problem, jer u nerijetkim situacijama otac ne ispunjava svoju obavezu plaćanja propisane alimentacije i to zahvaljujući neradu i sporosti pravosudnog sistema. Ove majke često imaju problem i na radnom mjestu, ukoliko moraju na bolovanje zbog djece. Preopterećene i javljaju se mnogobrojni problemi, kao što je problem sa samopouzdanjem koji automatski utiče na i na adekvatan odgoj i u konačnici na razvoj djece.
Silovane žene su u vrlo teškom položaju. Često su odbačene od najbližih ukoliko je silovatelj iz kruga porodice, u krvnoj vezi sa žrtvom. Umjesto da se štiti silovana osoba, na kraju najveću pažnju dobija silovatelj.
Žene žrtve nasilja u porodici su žene o kojima se puno piše i malo radi na konkretnoj pomoći. Vlast i društvena zajednica ne čini dovoljno za ovu kategoriju.
Usamljenih osoba je sve više posebno starijih, ali imamo sve više i usamljenih mlađih osoba. Društvena zajednica je zapostavila osjećajnost, empatiju, ljubav prema drugom, pomoć drugom u nevolji, druženje, lijepu riješ, a veliki broj ljudi se pokazuje kao iskreni vjernik/vjernice.

Cilj ove grupe

Osmisliti pravi način uticaja na odgovarajuće organe vlasti da donesu propise koji bi djeci sa poteskođama u razvoju i njihovim roditeljima omogućili ravnopravnost sa ostalima u društvenoj zajednici. To podrazumijeva i ukljušivanje djece u redovno obrazovanje.
Djelovati edukativno na zajednicu da prihvate roditelje i djecu bez poteškoća u razvoju kao ravnopravne članove zajednice i/ili svoje prijatelje.
Razvijati osjeđaj za druženje i pomaganje.
Uticati na odgovarajuđe organe vlasti da se pokrene izgradnja, adaptacija, prilagođavanje postojećih predškolskih, školskih ustanova i fakulteta djeci sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom.
Majkama koje su izgubile djecu, treba obezbijediti uslove za kvalitetniji život.
Organizovati grupne terapije sa psihologom, poticati kreativni rad.
Organizovati radioničarski rad i druženja.
Uključiti majke koje su na pošetku perioda žalovanja, usmjeravati ih i uz našu pomoć omogućiti im lakši prolazak kroz ovaj teški period.
Razvijati osjećaj empatije za samohrane majke, silovane žene, žene žrtve nasilja u porodici, pored uticaja na zajednicu u vidu pomoći, primjenom postojećih propisa kao i predlaganje novih u skladu sa potrebama.
Pružiti pomoć usamljenim osobama razvijanjem osjećaja za druženje u zajednici. Na taj način im pokazati da nisu same.
Za sve pod-grupe zajedničko je organizovanje radionica, druženja, grupne terapije sa psihologom.
S obzirom da majke koje su izgubile djecu i osobe koje su izgubile voljenu osobu prolaze kroz perod žalovanja i imaju isti tretman sa psihologom neće imati podgrupu,jer sam ja koordinatorica grupe i u kategoriji sam majki koje su izgubile djecu.

Grupa “Čovjek i prostor”

Arhitektura naroda izraz je njegove kulture i sastavni je dio njegovog identiteta. Arhitektura ima karakter jedinstven među umjetnostima u tome što je uključena u svakodnevni život društva. Izgrađeni prostor utiče na svaki aspekt našeg života -kroz kuće u kojima živimo, škole u kojima učimo, uredima ili tvornicama u kojima radimo, javnim zgradama u koje ulazimo, mjesta na kojima provodimo slobodno vrijeme, pa čak i na ulicama kojima se krećemo. Iako je malo ljudi svjesno misli o arhitekturi, svi je doživljavaju.

Dobra arhitektura doprinosi našem osjećaju dobrobiti, kako kao pojedincu, tako i kao zajednici i ima pozitivnu ulogu u ublažavanju socijalne isključenosti.Ono što sada gradimo je opipljivi izraz onoga tko smo i bit će ostavština koju ostavljamo našoj djeci. Dobra arhitektura će se vjerojatno postići u društvu u kojem su ljudi svjesni praktične, psihološke i kulturne uloge izgrađenog okoliša.

Za postignuće visoke kvalitete izgrađenog okoliša odgovorni smo svi. Dakle tu odgovornost dijeli: Vlada, arhitekti, financijske institucije, građevinska industrija, klijenti koji grade zgrade i sama zajednica. Bez zainteresirane, zahtjevne i dobro informirane javnosti, teško je postići razinu kvalitete na koju imamo pravo.

Pravilnik o gradnji postavlja standarde za sigurnost konstrukcije, zaštitu od požara, odvodnju, ventilaciju,stubišta i slično.Međutim, zgrada može biti u skladu sa svim propisima i još uvijekbiti ružna, neučinkovita i depresivna. Može prouzročiti lošu upotrebu prostora koji je koštao tako mnogo za izgradnju ili može degradirati krajolik ili gradski krajolik u kojemu je izgrađena.

S obzirom na sve prethodno navedeno cilj ove grupe je:

Unaprijediti položaj arhitekture na političkoj sceni i na taj način ukloniti preprekekoje vodeostvarenju dobre kvalitete izgrađenog okoliša, iako vladina politika tretiranja arhitekture ne može samapo sebi, doprinijeti izgradnji dobre arhitekture, može:

 • prepoznati društvenu i kulturnu važnost arhitekture u društvu, promovisati poboljšanje kvalitete izgrađenog okoliša, poticanjem uvjeta koji olakšavaju izgradnju dobre arhitekture i zaštite arhitektonskog naslijeđa;
 • poticati poboljšanje prakse u javnom i privatnom sektoru;
 • promovisati koncept održivosti u dizajnu, izgradnji, radu i održavanju;
 • izgradnjom kvalitetnih zgrada dati primjer zajednici kvalitetom onoga što država gradi;
 • osigurati da se arhitektonsko naslijeđe očuva i održava na visokom nivou, kao prezentacija jednog naroda i kulture, samog izraza naroda;
 • poticati visoke standarde pružanja zaštite okoliša u lokalnoj upravi, polu-državnom i privatnom sektoru kroz zakonodavstvo, regulaciju i financijske mjere prema potrebi;
 • educiranje javnosti o važnosti arhitekture;
 • kroz nastavni plan i program na svim razinama predvidjeti upoznavanje sa elementima arhitektonskih studija i arhitektonskim problemima, u okviru kojeg bi bile uključene i posjete stručnjaka za kulturno historijsko naslijeđe u školama. Ministarstvo za obrazovanje i znanost, u suradnji s Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika će pregledati materijal koji se odnosi na arhitekturu trenutno dostupnih nastavnicima u osnovnim, srednjim školama. Na taj način bi javna svijest o arhitekturi u društvu bila poboljšana;
 • poticati potražnju za visokokvalitetnom arhitekturom u zajednici;
 • potaknuti inovacije u arhitekturi;
 • poticanje studija arhitekture u školama, godišnjim nagradama (za školu i studente) za projekte izgradnje prostora;
 • oformiti umjetničko vijeće koje će raditi s tijelima za planiranje kako bi organizirali niz inicijativa, kojim će se promovirati najbolja dizajnerska praksa u arhitekturi i urbanom dizajnu;
 • korištenjem interneta uspostavit će se virtualni arhitektonski centar, koji će pružiti sljedeće usluge: Izraditi virtualne izložbe i interaktivne programe u odnosu na arhitekturu i dizajn. Osigurati forum za širenje informacija o svim ostalim aktivnostima u politici arhitekture. Osiguravanje veze s centrima arhitekture u inozemstvu. Pružanje informacija o određenim temama kao što su: arhitektonski dizajn i pitanja procesa planiranja; arhitekture umjetničkih zgrada i izvedbenih prostora, suvremene arhitekture;
 • održavanje javnih događaja usmjerenih na određene skupine kao što su djeca školske dobi, lokalne, povijesne ili građanske skupine, skupine umjetnika raznih profesija;
 • održavanje izložbi na temu održive gradnje i pomoć u promociju takvih izložbi na drugim mjestima. Pružanje prostora za predavaonice za javne razgovore o arhitektonskim pitanjima;
 • poticati ulogu lokalne uprave kroz povećanje sudjelovanja javnosti u formiranju politike i odlučivanju. Ovo, uzeto zajedno s povećanjem arhitektonske i ekološke svijesti ( što će se omogućiti edukacijama i radionicama) , uglavnom će potaknuti rastuća očekivanja za višim standarda u izgrađenom okolišu, što će zauzvrat zahtijevati snažnu mrežu specijalista u svakoj oblasti na lokalnoj razini.
 • uska saradnja sa svim grupama, pri planiranju i realizaciji projekata

Kratkoročni projekti

Prijedlog projekata je urađen na način da ga je moguće realizirati u kraćem vremenskom periodu, oni nisu u zavisnosti od izmjene važećih propisa, organizacija i političkih subjekata, njima se pokazuje da se malim koracima može puno toga promjeniti i unaprijediti.

Nivo 1: lokalna zajednica

1. “Public involvement”

Programu uključivanja javnosti u donošenje prostorno-planske dokumentacije. Uspješno uključivanje javnosti je moguće samo kroz dobro informiranje i pristup svim za javnost relevantnim informacijama.

Na ovaj način se nastoje građani educirati o značaju donošenja iste, jer će moći kvalitetnije učestvovati u donošenju odluka prilikom usvajanju planske dokumentacije.

(live streaming, power point prezentacija ili prezentacija u prostorima u kojima ćemo održavati sve vrste edukacija u svim gradovima BiH)

Projektom se želi naglasiti da odgovornost za stvaranje uvjeta za bolju i sretniju budućnost leži kako na onima koji donose odluke i direktno upravljaju zbivanjima u prostoru, tako i na svakom pojedincu, odnosno na građanima kod kojih treba probuditi svijest da imaju pravo i obavezu da se uključe u kreiranje vlastite budućnosti kroz proces izrade planskih dokumenata.

2. “Let's play”

Danas se djeca toliko ne igraju na ulicama, one su prazne. Briga roditelja da se djeci šta ne dogodi na opasnim ulicama gotovo da je ubila ovakav način igre. Ali ne treba zaboraviti da ulice čine većinu otvorenih javnih površina u našim gradovima i kao takve imaju veliki potencijal za razvoj zajednice kao mjesta susreta, druženja i igre. Kroz igru na ulici djeca uče o samoorganizaciji, grade društvene odnose sa susjedima te upoznaju gradski prostor u kojem žive. Tu ima i rizika, ali upravo same rizične situacije pomažu djeci da se samostalno nauče nositi s njima. Na ulicama će u dijelovima za igru na djecu paziti osobe koje će djecu animirati da učestvuju u raznim igrama. Djeca će moći da se igraju, trče, kreiraju, žongliraju, vježbaju, igraju se loptom, igraju lastike, prave paukove mreže i još mnogo toga.

(realizacija projekta na otvorenom u svim gradovima BiH, zahtjeva neznatne finansijske troškove i malo dobre volje)

Projekom bismo pokušali vratiti život našim ulicama i trgovima, uz mogućnost proširenja igre i na neke druge lokacije u gradovima na kojima bi se ovakav projekt mogao realizirati kroz sva godišnja doba.

3. “Afforestation”

Zašto akcija pošumljavanja? Stručnjaci kažu, da se protiv globalnog zatopljenja ničim tako djelotvorno ne može boriti kao masovnim pošumljavanjem. Pošumljavanje kao jedna od mnogih mjera za zaštitu klime.

Potrebno je planirati akciju uz saglasnost nadležnih ustanova, koja će odrediti koja je to lokacija, gdje ćemo i šta ćemo saditi.

Projektom bismo mogli dati svoj mali doprinos za bolje sutra u svim gradovima BiH.

Dugoročni projekti

Prijedlog projekata je urađen na način da ga je moguće realizirati u dužem vremenskom periodu, njihova realizacija je u zavisnosti od izmjene važećih propisa, organizacija i političkih subjekata.

Nivo 1: lokalna zajednica

1. “Start with the bikes”

Rad na projektu „Start with the bikes“ je planiranje i realizacija biciklističkih staza i punktova ( projekt podrazumjeva analizu mogućih trasa biciklističkih staza, izrada grafičkih priloga vezanih za trase, traženje saglasnosti od nadležnih lokalnih vlasti za realizaciju projekta. ( Fondovi zaštite okoliša, „Zeleni gradovi“) .

Projekt će doprinjeti podizanju standarda života i zaštiti okoliša, smanjiti emisiju štetnih gasova, povećati fizičku aktivnost stanovništva, kako djece tako i odraslih, te smanjiti broj oboljenja izazvanih tromošću i pasivnošću.

2. “Uklanjanje barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju”

Rad na projektu podrazumjeva analizu javnih objekata, školskih objekata i ostalih objekata, koji imaju barijere koje sprečavaju ulaz osobama sa poteškoćama u kretanju, analiza pješačkih javnih površina koje također nisu prilagođene kretanju ovih osoba, davanje prijedloga rješenja za barijere, traženje saglasnosti od nadležnih lokalnih vlasti za realizaciju projekta i dalja saradnja sa ostalim članicama udruženja.

Projekt će doprinjeti podizanju standarda života i jednakosti među ljudima, zaštiti osoba sa poteškoćama u kretanju.

3. “Technological wall”

Rad na projektu „Technological wall“ podrazumjeva dizajniranje informacione table grada Bihaća ( možda i Unsko-Sanskog kantona) sa mogućnosti virtualne šetnje kroz prostor pomoću novih tehnoloških dostignuća, kojim bi se omogućilo upoznavanje lokalne zajednice i šireg prostora, u pogledu turizma, nauke, kulturno-historijskog naslijeđa, analiza lokaliteta koji će biti povoljni za postavljanje informacione table, traženje saglasnosti od nadležnih lokalnih vlasti za realizaciju.Rad na projektu podrazumjeva analizu javnih objekata, školskih objekata i ostalih objekata, koji imaju barijere koje sprečavaju ulaz osobama sa poteškoćama u kretanju, analiza pješačkih javnih površina koje također nisu prilagođene kretanju ovih osoba, davanje prijedloga rješenja za barijere, traženje saglasnosti od nadležnih lokalnih vlasti za realizaciju projekta i dalja saradnja sa ostalim članicama udruženja.

Projekt će doprinjeti turističkom razvoju naše zajednice, podizanju svjesti o bitnosti arhitekture, prostora za život, zaštite istorije i identiteta naroda.

4. Voda kao „Multimedia options“

Voda je vrlo važan element koji utiče na raspoloženje čovjeka, te je jedan od psiholoških faktora koji u velikoj mjeri uslovljavaju planiranje mjesta na kojima se skupljaju ljudi. Kako je voda važan faktor u stalnom dijalogu arhitekture i psihologije čovjeka, tako je i muzika neizostavan element u ljudskom raspoloženju. Muzika je ta koja izaziva u čovjeku osjećaj ugode ili nelagode, osjećaj bijesa ili radosti, osjećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva.

Rad na projektu „Voda kao Multimedia options“ podrazumjeva analizu gradske otoke na rijeci Uni, planiranje položaja postavljanja muzičkih paviljona, duž gradske otoke uz rijeku Unu, oblikovanje muzičkih paviljona, kao pozornica na vodi, gdje bi se u nekom vremenskom periodu ( 1-2 sedmice ) realizirali muzički nastupi, horovi, nastupi naše muzičke škole, a i gostujućih susjednih muzičkih škola i umjetničkih udruženja. Prijedlog materijalizacije ovih su, svakako, različite vrste recikliranih materijala, impregnirani tekstil, metalne konstrukcije, drvene mrežaste konstrukcije, što bi bio predmet daljeg istraživanja. Namjena prostora bi definirala izvođenje različitih vrsta muzike, kako reprezentativne, tako i eksperimentalne. Opće su poznati eksperimenati međusobnih uticaja vode i muzike, što najbolje opisuju fraze „voda pleše”, kao i “voda pamti i nosi misli”.

Projekt će doprinjeti podizanju standarda života, jednoj vrsti trenutne urbane transformacije, istraživanju uticaja muzike na ljudsko raspoloženje, kako lokalnih inovatora tako i gostujućih, razvoju kulture i ljubavi prema okolišu.

5. “Solar Bench”

Rad na projektu „Solar Bench“ podrazumjeva korištenje prostora pomoću novih tehnoloških dostignuća. Analizom prostora bi se došlo do najpovoljnijih mjesta gdje bi se postavljale solarne klupe, koje bi održavale mjesto druženja, punjenja mobitela, WiFI, rasvjete i grijnih tijela, koje su Bihaću i BiH potrebne iz razloga što većeg broja prisutnih migranata, traženje saglasnosti od nadležnih lokalnih vlasti za realizaciju projekta.

Projekt će doprinjeti podizanju svjesti građana o obnovljivim izvorima energije kao potencijala koji se ne koristi dovoljno, kao i o socijalnom osvještenju građana o trenutnoj migranstskoj krizi koja je sve više prisutna u granicama naše BiH.

U toku je analiza i drugih potencijalnih projekata urbane trasformacije, na lokalnom nivou, čija će prezentacija biti u dogledno vrijeme.

Nivo 2: Online zajednica

Prezentacija predloženih projekata, praćenje provedbe projekata i završetak istih, preko medija, interneta, novina i drugih sredstava informisanja.

Grupa za zaštitu životne okoline

Ciljevi

 1. Zaštita pčele
 2. Zabrana korištenja jednokratne plastike
 3. Zbrinjavanje pasa lutalica
 4. Uklanjanje divljih deponija
 5. Formiranje reciklažnih dvorišta
 6. Edukacija mladih
bs_BABosnian